Yönetmelikler

 • 27 Haziran 2021 Tarihli ve 31524 Sayılı Resmi Gazete
Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 07 Ocak 2021 Tarihli ve 31357 Sayılı Resmi Gazete
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 28 Nisan 2020 Tarihli ve 31112 Sayılı Resmi Gazete
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 23 Temmuz 2019 Tarihli ve 30840 Sayılı Resmi Gazete
Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 17 Mayıs 2019 Tarihli ve 30777 Sayılı Resmi Gazete
Tarim Şûrasi Yönetmeliği
 
 • 04 Ocak 2019 Tarihli ve 30645 Sayılı Resmi Gazete
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmi Gazete
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 6 Temmuz 2018 Tarihli ve 30470 Sayılı Resmi Gazete
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
 
 • 29 Haziran 2018 Tarihli ve 30463 Sayılı Resmi Gazete
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 Sayılı Resmi Gazete
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
 • 10 Nisan 2018 Tarihli ve 30387 Sayılı Resmi Gazete
Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği
 
 • 31 Ocak 2018 Tarihli ve 30318 Sayılı Resmi Gazete
Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmi Gazete
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmi Gazete
Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASIVE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • 28 Mayıs 2014 Çarşamba tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 27 Mayıs 2014 Salı tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği
 
 • 12 Haziran 2014 Perşembe tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete
Islah Amaçlı hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 25 Şubat 2014 Salı tarihli ve 28924 Sayılı Resmi Gazete
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 
 • 27 Mart 2014 Perşembe tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete
Salmonella ve Belirlenmemiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonetik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
 
 • 3 Ocak 2014  Cuma Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 7 Ocak 2014 Salı Tarih ve 28875 Sayılı Resmi Gazete
  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
   
  • 10 Ocak 2014 Cuma Tarih ve 28878 Sayılı Resmi Gazete
   
  Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ( Tebliğ No: 2013 / 7) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
   
  • 5 Şubat 2014 Çarşamba Tarih ve 28904 Sayılı Resmi Gazete
   
  Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • 29 Kasım 2013 Tarih ve 28836 Sayılı Resmi Gazete
  Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 • 18 Temmuz 2013 Tarih ve 28711 Sayılı Resmi Gazete
  Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik
   
  • 26 Temmuz 2013 Tarih ve 28719 Sayılı Resmi Gazete
  Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
   
  • 14 Mayıs 2013  Tarih ve 28647 Sayılı Resmi Gazete
  Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • 24 Mayıs 2013 Tarih ve 28656 Sayılı Resmi Gazete
  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
   
  • 8 Haziran 2013 Tarih ve 28671 Sayılı Resmi Gazete
  Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   
  • 8 Haziran 2013 Tarih ve 28671 Sayılı Resmi Gazete
  Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız