Ulusal Süt Konseyi Tavsiye Çiğ Süt Fiyatı: 7,50 TL/Lt — Süt Yem Fiyatı (%19 Prot2600 MB): 6,63TL/Kg — Arpa (Yemlik): 5,98 TL/Kg — Arpa Samanı: 1,79 TL/Kg — Buğday (Yemlik): 6,78 TL/Kg — Buğday Samanı: 1,78 TL/Kg — Mısır Silajı: 1,36 TL/Kg Kuru Yonca Otu: 3,40 TL/Kg Dana Karkas Fiyatı: 95,21 TL/Kg İnek Karkas Fiyatı: 83,92 TL/Kg — Damızlık Belgeli Holstein Düve Fiyatı: 26.750,0 TL/Baş — Damızlık Belgeli Simental Düve Fiyatı: 30.270,83 TL/Baş — Damızlık Belgeli Esmer Düve Fiyatı: 28.295,45 TL/Baş