Ulusal Süt Konseyi Tavsiye Çiğ Süt Fiyatı: 7,50 TL/Lt — Süt Yem Fiyatı (%19 Prot2600 MB):6,09 TL/Kg — Arpa (Yemlik): 2,44 TL/Kg — Arpa Samanı: 1,86 TL/Kg — Buğday (Yemlik): 2,61 TL/Kg — Buğday Samanı: 1,86 TL/Kg — Mısır Silajı: 1,27 TL/Kg Kuru Yonca Otu: 3,38 TL/Kg Dana Karkas Fiyatı: 43,75 TL/Kg İnek Karkas Fiyatı: 37,13 TL/Kg — Damızlık Belgeli Holstein Düve Fiyatı: 13.887,5 TL/Baş — Damızlık Belgeli Simental Düve Fiyatı: 15.762,5 TL/Baş — Damızlık Belgeli Esmer Düve Fiyatı: 14.703,13 TL/Baş