Ulusal Süt Konseyi Tavsiye Çiğ Süt Fiyatı: 3,20 TL/Lt — Süt Yem Fiyatı (%19 Prot2600 MB): 2,09 TL/Kg — Arpa (Yemlik): 1,74 TL/Kg — Arpa Samanı: 0,90 TL/Kg — Buğday (Yemlik): 1,90 TL/Kg — Buğday Samanı: 0,94 TL/Kg — Mısır Silajı: 0,50 TL/Kg Kuru Yonca Otu: 1,51 TL/Kg Dana Karkas Fiyatı: 35,84 TL/Kg İnek Karkas Fiyatı: 29,25 TL/Kg — Damızlık Belgeli Holstein Düve Fiyatı: 12.359 TL/Baş — Damızlık Belgeli Simental Düve Fiyatı: 14.097 TL/Baş — Damızlık Belgeli Esmer Düve Fiyatı: 12.986 TL/Baş