Kanunlar

  • 3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  • 25 Mart 2017 Tarihli ve 30018 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  • 17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6589)

  • 2 Ağustos 2013 Tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

 

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız