Genelgeler

  • 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2016/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız