Cumhurbaşkanlığı Kararları

  • 11 Kasım 2021 Tarihli ve 31656 Sayılı Resmî Gazete

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760)

  • 21 Mayıs 2021 Tarihli ve 31487 Sayılı Resmî Gazete

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3999)

  • 30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3465)

  • 21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmî Gazete

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

  • 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800)

  • 11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2748)

  • 11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmî Gazete

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749)

  • 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2502)

  • 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmî Gazete

Bingöl İlinde Gerçekleştirilecek Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 18/5/2018 Tarihli ve 2018/11829 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1612)

  • 26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 502)

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız