Cumhurbaşkanlığı Kararları

 • 15 Eylül 2023 Tarihli ve 32310 Sayılı Resmî Gazete

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7613)

 • 20 Ekim 2022 Tarihli ve 31989 Sayılı Resmî Gazete

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6243)

 • 06 Eylül 2022 Tarihli ve 31945 Sayılı Resmî Gazete

Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6004)

 • 04 Ağustos 2022 Tarihli ve 31913 Sayılı Resmî Gazete

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5918)

 • 21 Nisan 2022 Tarihli ve 31816 Sayılı Resmî Gazete

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5480)

 • 21 Nisan 2022 Tarihli ve 31816 Sayılı Resmî Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5470)

 • 11 Mart 2022 Tarihli ve 31775 Sayılı Resmî Gazete

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5284)

 • 11 Kasım 2021 Tarihli ve 31656 Sayılı Resmî Gazete

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760)

 • 21 Mayıs 2021 Tarihli ve 31487 Sayılı Resmî Gazete

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3999)

 • 30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3465)

 • 21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmî Gazete

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

 • 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800)

 • 11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmi Gazete

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2748)

 • 11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmî Gazete

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749)

 • 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2502)

 • 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmî Gazete

Bingöl İlinde Gerçekleştirilecek Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 18/5/2018 Tarihli ve 2018/11829 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1612)

 • 26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 502)

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız