Bakanlar Kurulu Kararları

 • 10 Şubat 2018 Tarihli ve 11188 Sayılı Resmi Gazete

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 •  12 Ocak 2018 Tarihli ve 30299 Sayılı Resmi Gazete

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Adıyaman İlinde, Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 • 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 • 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmi Gazete

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 • 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 • 13 Mayıs 2017 Tarihli ve 30065 Sayılı Resmi Gazete

Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

 • 11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmi Gazete

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 • 5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmi Gazete

Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

 • 11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmi Gazete

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar  (16.12.2015)
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 •   2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
 • Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar(Karar Sayısı : 2014/6355)
 • 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 • 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
 • 22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmî Gazete
 • 8/3/2010 tarihinde Elazığ İli, Karakoçan ve Kovancılar İlçeleri ile köylerinde meydana gelen deprem nedeniyle zarara uğrayan köylülere büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan hibe edilmesine ilişkin ekli Karar
 • Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar
 • Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
 • Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar
 • Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
 • Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar
 • T.C.Ziraat Bankası A.Ş.ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
 • Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İle Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
 • 2009/15537 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması, Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesi ve Hayvancılığın Desteklenmesine İlişkin Karar
 • 2009/15498 Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
 • 2009/14851 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
 • 2009/14850 hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
 • 2009/14804 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kulladırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 • 2008/14772 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar
 • 2008/14489 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
 • 2008/14479 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
 • 2008/14353 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İle Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
 • 2008/14352 Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar
 • 2008/14268 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar
 • 2008/14267 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar
 • 2008/14255 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 • 2008/13695 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 • 2008/13489 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız