Hakkımızda

 

4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş yetiştirici örgütleridir. Bu amacı gerçekleştirmek için il bazında Soykütüğü Sistemi yürütülmekte, sığırlarda pedigriye esas teşkil edecek ebeveyn ve verim kayıtlarları takip edilmektedir.

Türkiye’de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma çalışmaları İtalya ve Almanya hükümetleri ile ortak yürütülen projelerle başlamıştır. İtalya hükümetinin desteklediği Türk Anafi-Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi (ANAFI) 1989-1994 yılları arasında 9 ilde (Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak) yürütülmüştür. 1995 yılında başlayan ve Almanya Hükümeti ile ortak yürütülen Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi Projesi (GTZ) ise 7 ilde (Bursa, Edirne, Kırklareli, Konya, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ) yürütülmüş ve 2000 yılında sona ermiştir.

Her iki projenin de amacı Türkiye’de bir kayıt sistemi oluşturmak ve bu kayıt sistemini yürütecek birliklerin kurulmasını sağlamaktır. Nitekim bu projeler ile yetiştiriciler örgütlenmeye yönlendirilmiş, 1995 yılından itibaren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri kurulmaya başlanmıştır.

Kurulan 16 il birliği 1998 yılında bir araya gelerek üst örgütleri olan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni kurmuştur. Aralık ayı itibariye Merkez Birliği’ne üye il birliği sayısı 80’e ulaşmıştır.

Türkiye’de sığırlarda Ulusal Islah Programı Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yürütülmektedir. Bu program kapsamında Merkez Birliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile 3 ayrı projede ortak çalışmaktadır. Bunlar;

1. Ön Soy Kütüğü Projesi
2. Soy Kütüğü Projesi
3. Döl Kontrolü Projesi

Ulusal Islah Programı’nın Amacı

Laktasyonda (305 günde) % 4 yağlı 7000 kg süt verimi verebilen,
Ergin yaşta 750 kg canlı ağırlığa ve 145 cm sağrı yüksekliğine ulaşan,
Sağlam yapılı ve sağlıklı; beklenen yüksek verimi verebilecek beden kapasiteli,
Hayvana rahat hareket yeteneği sağlayacak ayak ve tırnak yapılı,
Makineyle sağıma elverişli ve kolay sağılabilen,
Kapasiteli bir memeye sahip genotip elde etme ve popülasyonda yaygınlaştırmaktır.

 

 

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız