III. Tarım ve Orman Şûrası Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım ve Orman Şûrasının çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla Şûra Yönetmeliği 17.05.2019 tarih ve 30777 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda III. Tarım ve Orman Şûrası tanıtım toplantısı 17 Temmuz 2019 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü’nde 1.200 katılımcıyla gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN, Genel Başkan Yardımcısı Yunus BAYDAR, Muhasip Üye Mehmet ALDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı SELVİ, Serhat VAYISOĞLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, Tuncay AYTIN, Denetleme Kurulu Üyeleri Hasan Ahmet KIRLIOĞLU, Mehmet Sedat GÜNGÖR, Genel Sekreter İbrahim KARAKOYUNLU, Teknik İşler Şube Müdürü Onur YİĞİT, İl Birlik Başkanları ve İl Tarım ve Orman Müdürleri katılım sağladı.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ; Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım ve Orman Şûrasının amacını “Türkiye’de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini, çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek” olarak özetledi.

ŞURA İLE ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Sonuncusu 15 yıl önce yapılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Tarım Orman Şûrası ile ilk defa, tüm Türkiye’nin söz sahibi olabileceği bir platform oluşturmak için yola çıkıldığını belirten Pakdemirli, “Önümüzdeki 3 aylık süreçte dinleyeceğiz, tartışacağız, istişare edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir araya getireceğiz. Eksisiyle artısıyla mevcut durumumuzu göreceğiz. En yalından en detaylı projelere kadar tüm fikirler, 21 çalışma grubu tarafından tasnif edilecek, değerlendirilecek ve şura gündemini oluşturacaktır. Hedefimiz ortak akılla, önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak.” dedi.

Tarım ve Orman Şûrası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir.

scroll to top
Web Design BangladeshBangladesh Online Market