"Ülkem için Üretiyorum" Konulu Onbirinci Geleneksel Resim ve Şiir Yarışması Düzenlenecek

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından üye işletmelerde yaşayan çocukların katılabileceği “Ülkem için Üretiyorum”  konulu onbirinci geleneksel resim ve şiir yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya 2006-2011 yılları arasında doğmuş soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı üyelerin işletmede yaşayan çocukları/torunlarından önceki yıllarda gerçekleştirilen yarışmalarda ödül almayanlar katılabilecektir. Yarışmaya katılacak adaylar resim veya şiir kategorilerinden yalnızca birine katılabilirler.

Dereceye giren yarışmacılardan; birincilere tablet, saat ve 1.500 TL değerinde hediye çeki, ikincilere tablet, saat ve 1.000 TL değerinde hediye çeki üçüncülere tablet, saat ve 750 TL değerinde hediye çeki ödül verilecektir. Ayrıca her kategori için üçer adet mansiyon ödülü, ödül alan ve resimleri sergilemeye değer bulunan her çocuğa başarı belgesi verilecektir.

Yarışmaya gönderilen resimler iki kalın karton arasına, şiirler sert bir dosyaya konulmak suretiyle ambalajlanacak ve 8 Ocak 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar üyesi olunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edilecektir. Resimler/Şiirler en geç 11 Ocak 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Birlikleri tarafından uygun olarak ambalajlanmış şekilde Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne ulaştırılacaktır.

“ÜLKEM İÇİN ÜRETİYORUM” 

KONULU ÇOCUK RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. Yarışmaya 2006-2011 yılları arasında doğmuş, soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı, 5 baş ve üzeri ineğe sahip işletmelerde yaşayan üyelerin çocukları/torunları katılabilir.

 2. Yarışmanın konusu “Ülkem için Üretiyorum” olarak belirlenmiş olup, gelecekte ailelerine ait işletmenin sahibi olma ihtimali yüksek olan çocukların gözünde sığırcılık işletmeleri ve sığırcılığın her yaştan sığır ve sığır ile ilgili işlerin çocukların hayatlarındaki yeridir.

 3. Resim yarışmasında 35x50 cm. boyutunda resim kağıdı ve pastel boya, sulu boya, yağlı boya, kuru boya teknikleri kullanılacaktır.

 4. Her çocuk her bir yarışmaya sadece bir eseri ile katılabilecektir.

 5. Yarışmaya katılacak adaylar resim veya şiir kategorilerinden yalnızca birine katılabilirler.

 6. Önceki yıllarda dereceye giren çocukların resim ve şiirleri değerlendirilmeyecektir.

 7. Her resmin/şiirin arka sağ alt köşesine adayın adı-soyadı, doğum tarihi, okulu, yarışmaya hangi yaş grubunda katıldığı, açık adresi ile işletme numarası okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Yarışmacının yarışma koşullarına uygunluğunun belirlenmesi öncelikle il birlik başkanlarının sorumluluğundadır.

 8. Yarışmalar biri 01.01.2006-31.12.2008 tarihleri, diğeri de 01.01.2009-31.12.2011 tarihleri arasında doğmuş çocukların oluşturacağı iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

 9. Dereceye giren yarışmacılardan;

 • Birincilere tablet, saat ve 1500 TL değerinde hediye çeki,

 • İkincilere tablet, saat ve 1000 TL değerinde hediye çeki,

 • Üçüncülere tablet, saat ve 750 TL değerinde hediye çeki ödül verilecektir. Ayrıca her kategori için üçer adet mansiyon ödülü, ödül alan ve resimleri sergilenmeye değer bulunan her çocuğa başarı belgesi verilecektir.

 1. Yarışmaya katılan şiir ve resimler ilde, İl Birliği yetkilisi, Resim ve Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda her kategori için yarışmaya katılmaya değer bulunan resim ve şiirler Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine gönderilecektir.

 2. Yarışmaya katılan tüm resimler/şiirler arasında sergilenmeye değer bulunanlar Ankara ve Ankara dışında başka salonlarda sergilenebilecektir.

 3. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek. Merkez Birliği tarafından korunacak ve gerek duyulursa eğitim malzemesi, afiş, takvim vb. tanıtım amacıyla kullanılabilecektir. Bu kullanımlar için eser sahipleri bir hak iddiasında bulunmayacaklardır.

 4. Yarışmaya gönderilen resimler iki kalın karton arasına, şiirler sert bir dosyaya konulmak suretiyle ambalajlanacak ve en geç 11 Ocak 2019 tarihine kadar İl Birlikleri tarafından uygun olarak ambalajlanmış şekilde Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne ulaştırılacaktır.

 5. Değerlendirme kurulu tarafından incelenerek sonuçlar Ocak ayı içerisinde açıklanacaktır.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız