Süt Analiz Toplantısı İzmir`de Yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında yürütülen ırk ıslahı çalışmaları kapsamında inek sütü içeriğinin tespiti ve ilgili verilerin toplanması amacıyla 2011 yılında Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Tekirdağ illerini içerecek şekilde imzalanmış olan işbirliği protokolü 2016 yılında yenilenerek protokolün kapsamı Adana, Erzincan ve Aksaray illerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Proje kapsamında yaşanan sorunların değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmalar açısından faaliyet planının oluşturulması maksadıyla İzmir ilinde 13 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Merkez Birliğinin yanı sıra proje illerini temsilen Adana Dsyb Başkanı Yaşar KAHYA, Aksaray Dsyb Başkanı Bekir KAYAN, Balıkesir Dsyb Başkanı M. Kemal ÇAKIRCA, Bursa Dsyb Başkanı İsmail ANIL, Erzincan Dsyb Başkanı Y. Faruk GÜNAY, İzmir Dsyb Başkanı Ali GÜLKAYNAK, Kayseri Dsyb Başkanı Ünay ÇAKI, Tekirdağ Dsyb Başkanı Ergin DURGUN, İllerin Sorumlu Müdürleri ve laboratuvar çalışmalarından sorumlu personelleri ile Bentley – Merkim firması yetkilileri katıldı.

Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Cemalettin ÖZDEN’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı kapsamında, süt analiz cihazlarının işletim maliyeti konusunda yaşanan sorunlar, cihazların kalibrasyonu ve analiz sonuçlarının daha etkin bir şekilde e-ıslah veri tabanına ulaştırılması için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Verimli geçen toplantıya katılım ve katkılarından dolayı İl Birliklerimizin değerli Başkanlarına, Birlik Müdürleri ve laboratuvar sorumlu personellerine teşekkür ederiz.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız