Kırsal Kalkınma Yatırmlarının Desteklenmesi Programı hakkında Resmi Gazete ilanı

Kırsal Kalkınma Yatırmlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/57) hakkında Resmi Gazete ilanına buradan uluşabilirsiniz.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız