Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalıştayı KKTC’de Gerçekleştirildi

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesince, hayvancılık ve su ürünlerinin mevcut durumu,  hayvancılık alanındaki mevcut uygulamaların neden olduğu sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri, hayvansal ürün çeşitliliği ve güvenli üretim konularının irdelendiği “Hayvancılık ve Su ürünleri” konulu Çalıştay 29-30 Eylül 2016 tarihinde düzenledi.

İki gün süren Çalıştayda, sektörün içinde bulunduğu sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı. Gerçekleştirilen Çalıştaya, Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım ÇAVUŞOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan DEMİROK, Hayvancılık Genel Müdürlüğü  İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Salih ÇELİK, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU, Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu VUDALI, üretici örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra Merkez Birliği Genel Başkan Cemalettin ÖZDEN, Yönetim Kurulu Üyesi Edip YILDIZ, Genel Sekreter Dr. Hüseyin VELİOĞLU ve Ziraat Mühendisi Onur YİĞİT katılım sağladı.

20160929_104959 kibris1

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız