Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/32) 26 Ağustos 2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır. Tebliğ için buraya tıklayınız.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız