BESİLİK MATERYAL TEMİNİ ve DESTEKLENMESİ PROJE TOPLANTISI UTEM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile UTEM (Uluslar arası Tarımsal Eğitim Merkezi) işbirliğinde düzenlenen Besilik Materyal Temini ve Desteklenmesi Projesi Toplantısı 9 Eylül 2014 tarihinde 38 İl Birlik Başkanının katılımıyla gerçekleştirildi.

rsz_51

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa KAYHAN ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ÖZDEN’ in açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya 38 İl Birlik Başkanının yanı sıra, HAYGEM Altyapı ve Koordinasyonu Daire Başkanı Ramazan KOÇAK, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Daire Başkanı Mehmet ŞAHİN, Ziraat Mühendisi Nejat AYDIN ve Ziraat Mühendisi Behiye ERKAN ANUK katılım sağladılar.

rsz_1utem_2

rsz_utem_3

DAP, GAP, DOKAP ve KOP Projelerini kapsayan illerin katılım sağladığı ve suni tohumlama suretiyle doğacak olan buzağılarda karkas verimini arttırmak ve bu sayede Türkiye’nin kırmızı et üretimine sağlayacağı katkıların görüşüldüğü toplantıda, Ziraat Mühendisi Nejat AYDIN’ın yaptığı “DAP-GAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği” konulu sunumun ardından İl Birlik Başkanları konuyla ilgili sorularına cevap alma imkanı buldu.

rsz_5

rsz_14

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız