• 9 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete
Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/15)
 • 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmi Gazete
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11)
 • 29 Şubat 2020 Tarihli ve 31054 Sayılı Resmi Gazete
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/6)
 • 31 Ocak 2020 Tarihli ve 31025 Sayılı Resmi Gazete
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/54)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/2)
 • 25 Ocak 2020 Tarihli ve 31019 Sayılı Resmi Gazete
Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)
 • 4 Ocak 2020 Tarihli ve 30998 Sayılı Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33)
 • 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazete
  Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/54) 
 • 28 Ağustos 2019 Tarihli ve 30872 Sayılı Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27)
 • 10 Ağustos 2019 Tarihli ve 30858 Sayılı Resmi Gazete
Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/38)
 • 3 Ağustos 2019 Tarihli ve 30851 Sayılı Resmi Gazete
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/36)
 • 2 Ağustos 2019 Tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete
Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)
 • 24 Temmuz 2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 27 Haziran 2019 Tarihli ve 30814 Sayılı Resmi Gazete
  Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği
 • 16 Nisan 2019 Tarihli ve 30747 Sayılı Resmi Gazete
Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmi Gazete
  Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/22)
 • 27 Şubat 2019 Tarihli ve 30699 Sayılı Resmi Gazete
Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/12)
 • 20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz Ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2019/16)
 • 25 Ocak 2019 Tarihli ve 30666 Sayılı Resmi Gazete
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)
 • 25 Ocak 2019 Tarihli ve 30666 Sayılı Resmi Gazete
Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (Ii-16.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ii-16.2.A)
 • 13 Kasım 2018 Tarihli ve 30594 Sayılı Resmi Gazete
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/42)
 • 17 Ekim 2018 Tarihli ve 30568 Sayılı Resmi Gazete
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/43)
 • 8 Mayıs 2018 Tarihli ve 30415 Sayılı Resmi Gazete
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)
 • 16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmi Gazete
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2018/16)
 • 11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmi Gazete
  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/46)
 • 5 Temmuz 2014 Cumartesi tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklemesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014 / 28)
 • 23 Temmuz 2014 Çarşamba ve 29069 Sayılı Resmi Gazete
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2012/64)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/36)
 • 19 Eylül 2013 Tarih ve 28770 Sayılı Resmi Gazete
Okul Sütü Programı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: 2013/58)
 • 20 Temmuz 2013 Tarih ve 28713 Sayılı Resmi Gazete
Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2013/43)
 
 • 2 Ağustos 2013 Tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazete
Yem Yönetmeliği ile İlgili Uygulama Tebliği (Tebliğ no: 1997/12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/40)
 • 2 Ağustos 2013 Tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazete
Karma Yem Beyan ve Tescil İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1991/14)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/41)
 • 20 Ağustos 2013 Tarih ve 28741 Sayılı Resmi Gazete
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/50)
 • 14 Mayıs 2013 Tarih ve 28647 Sayılı Resmi Gazete
Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18)
 • 14 Mayıs 2013 Tarih ve 28647 Sayılı Resmi Gazete
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)
 • 25 Mayıs 2013 Tarih ve 28657 Sayılı Resmi Gazete
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği (No: 2013/22)
 • 25 Mayıs 2013 Tarih ve 28657 Sayılı Resmi Gazete
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)
 • 1 Haziran 2013 Tarih ve 28664 Sayılı Resmi Gazete
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)
 • 14 Haziran2013 Tarih ve  28677 Sayılı Resmi Gazete
Tarımsal Yayıyım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir